COVID-19

Бремена девојка на 22 години помеѓу 28-те жртви од Ковид-19