Инфо Плус

Има ли заштита од злоупотреби за децата со попреченост?

3 Декември - Меѓународен ден на лицата со попреченост